* *

با همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي برگزار شد
اولين دوره مشاوران زن دستگاه هاي اجرايي با عنوان "متقاعدسازي و فنون مذاکره"

اولین دوره مشاوران زن دستگاه های اجرایی با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی با عنوان "متقاعدسازی و فنون مذاکره" در 1398/10/28 از ساعت 12-10 در ساختمان شهید رسول زاده واقع در بنیاد شهید انقلاب اسلامی با حضور 32 نفر از بانوان برگزار گردید. این دوره توسط دکتر نظام آبادی با موضوعات ذیل ارائه شد:

  • مفاهیم مذاکره، تعارض، متقاعدسازی
  • سطوح تعارض و متقاعدسازی
  • مهارت مذاکره و لزوم آن
  • انواع رفتارها در تعارض
  • الگوهای رفتاری در مذاکره
  • راههای برقراری ارتباط در مذاکره
  • انواع ارتباط- انواع مذاکره- سطوح مذکره
  • ستون اصلی متقاعدسازی از دیدگاه ارسطو

First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار