* *

با حضور فراگيران 18 دستگاه اجرايي برگزار شد
چهارمين مرحله از دوره هاي توسعه شايستگي مديران

​چهارمین هفته از برگزاری دوره های توسعه شایستگی مدیران از تاریخ 98/10/28 لعایت 98/11/02 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. در این دوره  که با حضور 18 دستگاه ( سازمان نقشه برداری کشور، شرکت آب و فاضلاب منطقه ای خراسان جنوبی و فارس، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد، سازمان بهزیستی استاهای مرکزی، قزوین و تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت مدیریت منابع آب، سازمان فنی وحرفه ای کردستان، سازمان پزشکی قانونی، سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان اداری واستخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای کشور) تشکیل شد، عناوین زیر برای فراگیران این مرحله از دوره های توسعه شایستگی مدیران ارائه گردید:

کارتیمی و مهارت های تیم سازی
مدیریت مشارکتی
مدیریت تضاد بین فردی
مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاری
شبکه سازی
تحلیل سیستم ها و فرایندها


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار