* *

در هفتمين کافه کتاب مرکز بررسي شد
«‌عوامل مؤثر فردي بر رضايت شغلي ما‌»

هفتمین کافه کتاب مرکز با حضور جمعی از همکاران، کارکنان و مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی در هفته‌ پایانی بهمن ‌ماه با نگاهی به «عوامل موثر فردی بررضایت شغلی ما» برگزار گردید.

این برنامه در روز دو‌شنبه برابر با 98/10/30 در حالی شکل گرفت که آقای سیدحسین حسینی‌دارینی (کارشناس آموزش دفتر همایش‌های علمی و امور بین الملل) ارائه‌دهنده موضوع بودند. ایشان در این نشست صمیمانه، نخست مؤلفه‌های رضایت شغلی را از منظر عوامل مؤثر فردی این گونه برشمرد: علایق، تیپ‌های شخصیتی و استعدادها و مهارت‌های فردی؛ سپس ایشان به بسط و تبیین این مؤلفه‌ها پرداختند. در ادامه برنامه، تکنیک‌های نحوه شناخت علایق و انواع تیپ‌های شخصیتی از مدل هالند مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با تکیه بر مدل اوکانر، انواع استعدادهای درونی نه تنها بحث و بررسی شد؛ بلکه تفاوت‌های اساسی بین مفاهیم استعداد و مهارت و تخصص و تمایز آنها مورد کنکاش قرار گرفت.

فرجام برنامه با پاسخگویی به پرسش‌های شرکت‌کنندگان همراه بود و پرونده هفتمین کافه کتاب با تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران بسته شد.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار