* *

پايان مرحله چهارم دوره هاي آموزشي تربيت مدرس

مرحله چهارم دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در سال جاری، که از روز شنبه مورخ 1398/10/07 با حضور 19 نفر از متقاضیان آغاز شده بود، به پایان رسید. گواهینامه‌های مدرسی شرکت‌کنندگان در این مرحله، در اسرع وقت صادر و اعطا خواهد شد.


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار