* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود
دوره آموزشي "مصاحبه استخدامي"

طراحی مدل های مناسب و استفاده از شاخص های ارزیابی دقیق و صحیح فرآیند مصاحبه، نقش موثری در جذب بهینه نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی دارد. بیشتر سازمان های دولتی با تکیه بر مهارت و تجربیات مدیران و کارشناسان داخل سازمانی، صرفاً از شیوه های مصاحبه ای استفاده میکنند که بصورت تجربی آموخته و یا آن را با برخی از فنون مصاحبه تلفیق میکنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی با بیش از 50 سال سابقه در زمینه آموزش و ارائه خدمات مدیریتی، در راستای اجرای اهداف و مأموریتهای محوله، در نظر دارد یک دوره آموزشی مصاحبه استخدامی به مدت 8 ساعت در روز شنبه مورخ 1398/11/05 از ساعت 17- 8  برای مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی که در فرایند مصاحبه استخدامی مشارکت دارند برگزار نماید.

لذا از کلیه علاقمندان دعوت میشود جهت شرکت در دوره مذکور از طریق سایت مرکز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً این مرکز با به کار گیری ارزیابان حرفه ای مجرب و با استفاده از یک سامانه الکترونیک تخصصی آزمون، آمادگی خود رابرای مشارکت در طراحی مدل و اجرای آزمون روانشناختی و مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی اعلام مینماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 42501852 تماس برقرار نمایند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار