* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزارشد
نشست تخصصي" کوچينگ در سازمان”

روز چهارشنبه 18 دیماه 98 نشست تخصصی "کوچینگ (مربیگری) در سازمان " از ساعت 9:30 الی 12:30 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. در این نشست که با هدف توانمندسازی و ارتقاء دانش و مهارت‌های تخصصی و حرفه ای مدیران و کارشناسان مدیریت های منابع انسانی و آموزش دستگاه های اجرایی برگزار شد در محورهای موضوعی زیر مطالبی توسط اساتید دوره ارائه و با تعامل شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- معرفی کوچینگ و آشنایی با کوچینگ سازمانی

- مزایا، معایب و حوزه عمل کوچینگ

- آشنایی با ابزارهای کوچینگ

- وجوه تمایزکوچینگ با سایر تکنیک ها

- نقش موثر کوچینگ در ارتباطات سازمانی، کاهش تعارضات سازمانی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری

- تاثیر مهارت کوچینگ در بهبود عملکرد کارکنان

- نقش تکنیک کوچینگ در مربی گری کارکنان برای مدیریت عملکرد و جانشین پروری

شایان ذکر است در این نشست علاوه بر شرکت کنندگان حضوری، تعداد 20 دستگاه در سطح استانها از طریق وبینار از نشست مذکور بهره برداری نمودند.

 

دریافت فایل های آموزشی
مهارت های کوچینگ (خانم دکتر محبوبه مظاهری)
گوش دادن فعال (خانم مهندس شیدا جعفری) 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار