* *

برگزاري دوره هاي فشرده تربيت ارزياب حرفه اي در دي ماه 1398

به منظور اجرای بند 7-2 دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 و در پی درخواست های متعدد سازمان ها و دستگاه های اجرایی؛ به اطلاع میرساند، دوره های فشرده تربیت ارزیاب حرفه ای دی ماه 1398 در مرکز آموزش مدیریت دولتی مطابق برنامه زمانبندی زیر برگزار خواهد شد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42501802 تماس حاصل نمایید.

 

ردیف

عنوان دوره

ظرفیت

باقیمانده

ساعت دوره­های عمومی و اختصاصی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت برگزاری

مدت دوره

1

دوره تربیت ارزیاب حرفه ­ای

10

72 ساعت

98/11/12

98/11/17

17-8

6 روز

2

دوره تربیت ارزیاب حرفه ­ای

8

72 ساعت

98/11/26​

98/12/01

17-8

6 روز

3

دوره تربیت ارزیاب حرفه ­ای

14

72 ساعت

98/12/03

98/12/08

17-8

6 روز

4

دوره تربیت ارزیاب حرفه ­ای

12

72 ساعت

98/12/10

98/12/15

17-8​

6 روز

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار