* *

درمرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود
نشست تخصصي"تاب آوري نظام اداري"

نظام اداری برای تاب آور شدن، افراد هوشمند و کارآمد را جذب کرده و سیاستگذاری می نماید، چرا که درحال حاضر بخشی از نیروی انسانی سربار بودجه دولت است و تقریباً بودجه جاری، تمام منابع دولت را مصرف می کند؛ این امر مانع مهمی درجلوگیری از اجرا و پیشبرد برنامه تاب آوری در نظام اداری است و اجازه نمی دهد سازمان ها به تاب آوری برسند.

لذا برای افزایش تاب آوری و ضریب تحمل نظام اداری کشور برای مواجهه با مشکلات و فشارها در وضعیت کنونی و با توجه به اهمیت و ضرورت برگزاری نشست های تخصصی درحوزه تاب آوری نظام اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 از ساعت 8/30 لغایت 12/30 "نشست تخصصی تاب آوری در نظام اداری" را در سالن اجتماعات این مرکز به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، کوچه زبرجد، پلاک 2 برگزار نماید. 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، شماره تلفنهای 42501552 ،42501551 و42501557 آماده پاسخگویی است. شرکت درنشست تخصصی برای کلیه مدعوین محترم رایگان بوده و نیز درصورت تقاضای گواهینامه دوره، با تماس و هماهنگی با دفترهمایش ها، همکاری های علمی و اموربین الملل مرکز، گواهینامه حضور دردوره صادرمی گردد.

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار
دریافت نرم افزارهای وبینار
نرم افزار پشتیبانی از راه دور
شرکت در جلسه وبینار

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار