* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
دوره آموزشي"مديريت بهينه ستادهاي انتخاباتي با رويکرد بازاريابي سياسي"

در یک نظام مردم ­سالار دینی رای بهترین وسيله برای هر شهروند است تا افكار و عقاید خود را نشان دهد و نقش­ آفریني خود را در امور عمومي اعمال نماید و با گزینش دقيق مقامات سیاسی احترام به آزادی­ هایش را تضمين کند. افزایش مشارکت مردم در حوزه سیاست یکی از ابعاد برابر خواهی سیاسی محسوب می­ گردد. امروزه افزایش وسایل ارتباط جمعي و شبکه­ های اجتماعی منجر به افزایش آگاهي سياسی شده و شهروندان خواهان فرصت برابر برای شرکت در انتخاب و اعمال نظر هستند. بنابراین مشارکت سیاسی به منزله رفتار داوطلبانه شهروندان که از طریق آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به سیاست­ های عمومی جامعه اثر بگذارند، تلقی می گردد.

اما  مدیران ستاد انتخابات کاندیداها به عنوان رکن اصلی ستاد از عوامل تاثیرگذار در موفقیت کاندیدا و افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات، ازآموزش ­های تخصصی لازم برخوردار نیستند. از طرفی در بیشتر جوامع امروزی مبارزات انتخاباتی دیگر بر سازمان حزبی استوار نیست. این رها سازی باعث شده است ستاد انتخابات نامزدها به سازماندهی خاص خود برای مبارزه انتخاباتی روی آورند. این موضوع فراگیری آموزش­های مدیریت سیاسی را بیش از پیش برای ستاد انتخابات الزامی می کند.

مسلما فراگیری این دوره آموزشی توسط مدیران ستاد انتخاباتی کاندیدها پیامدهای ارزشمندی را برای نامزدهای حوزه ­های انتخابیه و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان در پی خواهد داشت. افزایش مشارکت سیاسی مردم، انتخاب کاندیدای اصلاح توسط مردم و توانمندسازی مدیران اجرایی برای برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت ستاد انتخابات و تحلیل وضعی برای اتخاذ استراتژی های مناسب بازاریابی سیاسی که منجر به موفقیت کاندیدا در انتخابات وکاهش هزینه های مالی و سیاسی آنها گردد.

در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی درنظر دارد دوره آموزشی" مدیریت بهینه ستادهای انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی" را برای مدیران اجرایی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  از اول دی ماه جاری برگزار نماید.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42501552و42501522و42501524 تماس حاصل نمایند.

مشخصات دوره

ثبت نام


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار