* *

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه آبان ماه 1398توسط مرکز آموزش و پژوهش استان کهگيلويه و بويراحمد

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان کهگیلویه و بویر احمد در آبان ماه سال 98 اقدام به برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری تعداد 8 دوره آموزشی ویژه مدیران استان در تاریخ های 9و10و23و24 /08/1398 به شرح ذیل نموده است:

  1. خلاقیت و نوآوری : 6 ساعت – تعداد شرکت کنندگان :24 نفر.
  2. مدیریت مؤثر وقت : 4 ساعت – تعداد شرکت کنندگان :19 نفر.
  3. آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن: 6 ساعت– تعداد شرکت کنندگان: 25 نفر.
  4. تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها: 12ساعت – 22 نفر.
  5. آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور: 4 ساعت– تعداد شرکت کنندگان : 7 نفر.
  6. نظامهای اداری تطبیقی و محک زنی: 6 ساعت – تعداد شرکت کنندگان : 6 نفر.
  7. مدیریت برون سپاری: 4 ساعت – تعداد شرکت کنندگان :7 نفر.
  8. راهبردهای آموزش و توان افزایی: 8 ساعت – تعداد شرکت کنندگان : 6 نفر.

هدف از برگزاری این دوره ها ، ارتقا سطح کیفی و دانش مدیران در سطح استان می باشد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار