* *

دومين جلسه شوراي علمي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

دومين جلسه شوراي علمي مركز روز سه شنبه ١٩ آذر ٩٨ از ساعت ٨-١٠ در سالن جلسات مركز برگزار شد.

 اين شورا كه به صورت فصلي برگزار ميشود در دومين جلسه خود موضوعاتي را به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار داد:

- بررسي ٥عنوان كتاب جديد و صدور مجوز چاپ براي ٤ عنوان

- ارائه فرم ثبت تجارب مديران

- گزارش طراحي كارگاه هاي تخصصي"رايانش ابري مجازي سازي و اينترنت اشيا" و "تحول ديجيتالي"

- ارائه گزارش ضريب نفوذ آموزشي و ميزان مشاركت دستگاههاي اجرايي در دوره هاي  آموزشي مديران 

- بررسي پيشنهادات ارايه شده (بازآفريني آموزش مديران، اصلاح ساختار سازماني و ... )

- بررسي طرح دوره آموزشي"افزايش مشاركت سياسي شهروندان با محوريت مديريت بهينه و رويكرد بازاريابي سياسي"


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار