* *

انعقاد تفاهم نامه همکاريهاي آموزشي، پژوهشي ميان مرکز آموزش مديريت دولتي و مرکز آمار ايران

 تفاهم نامه همکاری علمی،آموزشی و پژوهشی فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی  با مرکز آمار ایران روز یکشنبه مورخ 98/9/17 با حضور خانم دکتر احمدی پور به نمایندگی از مرکز آموزش مدیریت دولتی و آقای دکتر حسین زاده به نمایندگی از مرکز آمار ایران امضاء شد.

این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاریهای پژوهشی، آموزشی و مشاوره تخصصی با در نظر گرفتن اولویت ها ونیازها و بهره مندی از امکانات و توانایی های علمی، منابع یا سرمایه انسانی دو دستگاه و ایجاد زمینه همکاری فی مابین، اجرای پژوهش ها و آموزش ها به منظور پاسخگویی به نیازهای حاکمیتی، همسو با اهداف و رویکرد نوین سازی جامعه آماری کشور و ارتقای آگاهی، سواد و فرهنگ آماری جامعه بین دو مرکز منعقد شد و شامل تعهدات مشترک ذیل می باشد:

- همکاری در نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی کارمندان ، مدیران و تعیین میزان اثربخشی آن؛

- همکاری در برگزاری کانون ارزیابی و برنامه های توسعه ای مدیران؛

- همکاری در زمینه معرفی و استفاده از مدرسین توانمند در دوره های آموزشی و پژوهشی؛

- همکاری در زمینه تامین محتوا و منابع مورد نیاز واستفاده در دوره های آموزشی و پژوهشی؛

- اجرا و یا حمایت از طرح های تحقیقاتی و آموزشی مشترک؛

- بهره مند شدن طرفین از توانمندی های پژوهشی و آموزشی، علمی، کارشناسی، امکانات اختصاصی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی و فضای فیزیکی؛

- توسعه همکاری های مشترک ملی؛

- برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه های دانش افزایی ونشست های تخصصی و مانند آنها؛

- همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب، نشریات علمی-پژوهشی و بسته های آموزشی؛

- همکاری در طراحی و تولید برنامه های آموزشی از راه دور؛

- بهره مندی مشترک از منابع یادگیری چند رسانه ای؛

- همکاری در برگزاری دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای مدیران دولتی؛

- همکاری در اخذ مجوز دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مرکزآمار ایران و پژوهشکده آمار


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار