* *

برگزاري دوره ي آموزشي اداره عمومي و آسيب‌شناسي وضعيت کلان کشور توسط مرکز آموزش و پژوهش استان هرمزگان

دوره ی آموزشی اداره عمومی و آسیب‌شناسی وضعیت کلان کشور، از دوره های تخصصی راهبردی مساله محور ویژه مدیران، صبح روز پنجشنبه مورخ 98/08/02 به همت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری هرمزگان و با تدریس جناب آقای دکتر علیرضا علوی تبار، در سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

صالح دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، هدف از برگزاری این دوره ها را آماده سازی مدیران به منظور پاسخگویی سریع به تحولات محیطی، مهار بحران های مختلف اجتماعی و سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی ، توانمندسازی مخاطبان برای مواجهه با مسائل و مشکلات سازمانها و مدیریت در شرایط خاص و همچنین آماده سازی مدیراندبرای مدیریت اوضاع و پاسخگویی درست و به موقع نسبت به تحولات محیطی ذکر کردند و بیان داشتند، با توجه به ضروریات نظام اداری، بستر سازی جهت آشنایی و آماده سازی مدیران و مسئولین، ۴۰ ساعت دوره ی آموزشی پیش بینی شده است که براساس برنامه ریزی های انجام شده، سایر دوره ها تا پایان سال برگزار خواهد شد.

در این دوره ی آموزشی تعداد 102 نفر از 30 دستگاه حضور داشتند که از این تعداد، 2 نفر مدیر ارشد، 49 نفر مدیر میانی ، 18 نفر مدیر پایه و 3 نفرمدیر عملیاتی و 30 نفر کارمند بودند، همچنین به لحاظ جنسیت، از این تعداد 19 نفر زن و 83 نفر مرد بودند. 

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار