* *

برگزاري مرحله جديد کانون هاي ارزيابي شايستگي عمومي مديران در مرکز آموزش مديريت دولتي

 

برنامه پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه در دستگاه های دولتی را می توان نقطه عطفی در راستای آموزش و تربیت مدیران آینده و بهبود کیفیت مدیریت دولتی دانست. در همین راستا و  بر اساس بخشنامه 1657363 سازمان اداری واستخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی در روزهای 12 و 13 آذرماه یکی دیگر از دوره های ارزیابی را برای 30 نفر از متقاضیان دستگاه های اجرایی (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی) برگزار نمود.

طی این دوره متقاضیان بر اساس شایستگی های عمومی سطوح مدیریت پایه، میانی و ارشد با ابزارهایی چون آزمونهای روانشناختی، آزمون های مورد کاوی، آزمون های نوشتاری ، ارایه شفاهی، مصاحبه رفتاری،  بحث گروهی و ایفای نقش مورد سنجش قرار گرفتند.


First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار