* *

روندهاي جديد در آموزش
ششمين کافه کتاب مرکز برگزار شد

ششمین کافه کتاب مرکز با حضور گرم جمعی از کارکنان و مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی در هفته‌ آغازین آذرماه با نگاهی به «روندهای جدید در آموزش» در کتابخانه مرکز برگزار گردید. 
این برنامه در روز سه‌ شنبه برابر با 98/9/5 در حالی شکل گرفت که آقای سیدحسین حسینی‌دارینی (کارشناس آموزش دفتر همایش‌های علمی و امور بین الملل) ارائه‌ دهنده موضوع بودند که با استقبال همکاران، کارشناسان و نیز مدیران مرکز مواجه گردید. 
گفتنی است که آقای حسینی‌دارینی در این نشست صمیمانه، نخست عوامل در حال تغییر در صنعت آموزش را بیان نمود و در ادامه روندهای جدید در آموزش را مورد بحث و بررسی قرار داد. از نظر ایشان، عوامل این روند عبارت است از: «کاهش زمان تمرکز و توجه، ایجاد آموزش‌های لذت‌بخش، اصول ارائه اثربخش، از وبینار به پخش زنده، از آموزش انفعالی به تعاملی، تمایل به راه‌حل‌های جامع در آموزش، توجه به محیط فراگیر». وی در پایان بحث، به راه‌ حل‌های هریک از موارد پرداخت و پیشنهادهای نهایی خود را مطرح نمود. 
خاتمه این برنامه در فضایی پویا رقم خورد و برخی از شرکت‌کنندگان، دیدگاه‌های خویش را درباره موضوع بیان کردند.

شایان ذکر است جلسات کافه کتاب هر ماه و با اعلام قبلی از طریق سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود و شرکت  در این جلسات برای عموم آزاد می باشد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار