* *

فراخوان انتخاب موسسات آموزشي و پژوهشي به عنوان مجري سمينارها وکارگاه هاي تخصصي

مرکز آموزش مدیریت دولتی درنظر دارد، تعداد محدودی از موسسات آموزشی و پژوهشی را به عنوان مجری سمینارها وکارگاه های تخصصی انتخاب نماید. بنابراین، علاقمندان جهت ثبت نام تا تاریخ 1398/09/15 فرصت دارند از طریق لینک زیر کاربرگ مربوطه را دریافت و پس از تکمیل به نشانی پست الکترونیکی :etebarehamayesh@smtc.ac.ir و یا به شماره نمابر: 42501550 ارسال نمایند.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 524و557و42501553 -021 تماس حاصل نمایند. 

 کاربرگ درخواست همکاری


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار