* *

تفاهم نامه همکاري ميان مرکز آموزش مديريت دولتي و سازمان بيمه سلامت ايران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ تفاهم نامه همکاری میان مرکز و سازمان بیمه سلامت ایران با حضور نمایندگان هر دو سازمان روز 27 آبان ماه 1398 به امضاء رسید.

 این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری­ های آموزشی، پژوهشی و ارتقاء دانش، مهارت و توان افزایی مدیران دولتی فی مابین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی خانم دکتر زهرا احمدی­ پور رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان بیمه سلامت ایران  به نمایندگی آقای شاهرخ رامزی در اهداف مشترک زیر صورت پذیرفته است:

 1. همکاری در نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی کارمندان، مدیران و تعیین میزان اثربخشی آن
 2. همکاری در برگزاری کانون های ارزیابی و برنامه های توسعه ای مدیران 
 3. همکاری در برگزاری دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای مدیران دولتی
 4. همکاری در زمینه معرفی و استفاده از مدرسین توانمند در دوره های آموزشی و پژوهشی
 5. همکاری در زمینه تامین محتوا و منابع مورد نیاز و استفاده در دوره های آموزشی و پژوهشی
 6. اجرا و یا حمایت از طرح های تحقیقاتی و آموزشی مشترک
 7. بهره مند شدن طرفین از توانمندی های پژوهشی و آموزشی یکدیگر از قبیل بنیه علمی و کارشناسی، امکانات تخصصی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی و فضای فیزیکی
 8. توسعه همکاری های مشترک ملی
 9. برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه های دانش افزایی و نشست های تخصصی و مانند آنها
 10. همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب، نشریات علمی-پژوهشی و بسته های آموزشی
 11. همکاری های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان رشته ای
 12. همکاری در طراحی و تولید برنامه های آموزشی از راه دور
 13. بهره مندی مشترک ازمنابع یادگیری چند رسانه ای

First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار