* *

انعقاد تفاهم نامه همکاري ميان مرکز آموزش مديريت دولتي و استانداري تهران

 تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی  با استانداری تهران روز دوشنبه مورخ 98/8/27 با حضور خانم دکتر احمدی پور به نمایندگی از مرکز آموزش مدیریت دولتی و آقایان دکتر محمد تقی زاده و غلامرضا عباس پاشا به نمایندگی از استانداری تهران امضاء شد.

این تفاهم نامه که با هدف ایجاد همکاری های پژوهشی، آموزشی و مشاوره های تخصصی با در نظر گرفتن اولویت ها وتوانمندی های علمی و انسانی طرفین منعقد شد شامل موضوع های ذیل می باشد:

  1.  اجرا یا حمایت از طرح های تحقیقاتی و آموزشی مشترک؛
  2. بهره مند شدن طرفین ازتوانمندی های پژوهشی و آموزشی یکدیگر و توسعه همکاری های مشترک ملی و بین المللی؛
  3. شناسایی منابع مالی در حوزه های آموزش و پژوهش(دولتی و غیر دولتی) و راهکارهای مناسب در راستای جذب آنها؛
  4. برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه های دانش افزایی و نشست های تخصصی و مانندآنها،
  5. همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب، نشریات علمی-پژوهشی و بسته های آموزشی؛
  6. همکاری در نیازسنجی، طراحی و تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان؛
  7. همکاری های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان رشته ای؛
  8. همکاری در جهت برگزاری مشترک دوره های آموزشی رسمی و کوتاه مدت و صدور گواهینامه های مشترک در چارچوب قوانین و مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور؛
  9. همکاری در طراحی و تولید برنامه های آموزشی از راه دور و بهره مندی مشترک از منابع یادگیری چند رسانه ای؛
  10. سایر مواردی که با توافق طرفین در راستای هدف تفاهم نامه قابل اجرا باشد.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار