* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
نشست تخصصي "راهبردهاي توسعه نظام آموزش کارکنان دولت"

نظر به ضرورت و اهمیت توسعه مفهوم آموزش که با دانایی منابع انسانی ارتباط نظام مند دارد و دانایی منابع انسانی زمانی حفظ و پرورش خواهد یافت که راهبردهای سازمان یادگیرنده و از آن فراتر یاددهنده، از طریق نظام مدون مدیریت دانایی در همه دستگاه‌های دولتی با نگرش تحول از درون و برون طراحی و استقراء یابد؛ درهمین راستا نشست تخصصی "راهبردهای توسعه نظام آموزش کارکنان دولت" با هدف توانمندسازی و ارتقاء دانش و مهارت‌های تخصصی و حرفه ای مدیران وکارشناسان مدیریت‌های منابع انسانی و آموزش دستگاه‌های اجرایی، روز چهارشنبه مورخ 1398/9/6 از ساعت 8/30 الی 12/30 در سالن اجتماعات این مرکز به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، کوچه زبرجد، پلاک 2 برگزار خواهد شد. 
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، شماره تلفن های 42501522، 42501553 و42501557 آماده پاسخگویی است. ضمناً امکان بهره مندی از این نشست تخصصی برای مدیران استانی از طریق وبینار فراهم شده است واستان‌هایی که داوطلب شرکت در این برنامه هستند، حداکثر تا ظهر روز سه شنبه مورخ1398/9/5 نماینده فنی خود را برای هماهنگی های لازم از طریق شماره تلفن 42501306، به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز معرفی نمایند. 

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار

دریافت نرم افزارهای وبینار

نرم افزار پشتیبانی راه دور

شرکت در جلسه وبینار


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار