* *

افتتاح اولين دوره آموزشي مديران زن و مديران جوان در مرکز آموزش مديريت دولتي
برگزاري نشست هم انديشي ”دوره هاي آمورشي مديران زن با موضوع حقوق اداري”

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای حرکت در جهت سیاستهای کلان نظام اداری و اجرای تکالیف محوله از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص توانمندسازی و ارتقا دانش و مهارتهای تخصصی و حرفه ای مدیران زن و مدیران جوان، اولین دوره آموزشی زنان را با موضوع حقوق اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۲ با حضور مدیران زن و مشاوران امور زنان دستکاه های اجرایی برگزار نمود.

در بخش نخست این نشست خانم دکتر احمدی پور ریاست مرکز ضمن بیان ضرورت تقویت توانمندیهای مدیران زن ، آموزش  مستمر و کسب مهارتهای بالاتر را برای پایداری حضور زنان در جایگاه های مدیریتی مورد تاکید قرار داد. ایشان در ادامه به برنامه های مصوب مرکز در این زمینه اشاره نمودند و بیان داشتند که با توجه به نقش ترویجی مرکز در آشنایی مدیران با ضوابط، مقررات ،دستورالعمل ها و ... این آمادگی وجود دارد تا این دوره ها در مرکز، محل دستگاه و یا به صورت غیرحضوری برای دستگاه های اجرایی در تهران و استانها از طریق وبینار برگزار شود. در ادامه نشست آقای دکتر فرشید دهقان از صاحبنظران حوزه حقوق اداری به عنوان مدرس دوره محورهای زیر را مورد بحث و  بررسی قرار دادند

  • بیان تعاریف، مفاهیم و وبژگی های حقوق اداری
  • سازمان ها و مراجع اداری کشور
  • تکالیف و مسئولیت های مستخدمین عمومی
  • حقوق اجتماعی مستخدمین
  • شخصیت حقوقی سازمان های اداری و اعمال حقوق اداری
  • مسئولیت مدنی و کیفری دولت و مستخدمین اداری
  • مسئولیت اداری کارمندان دولت
  • نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مساله دادرسی اداری
  • حقوق اداری نوین
  • حکمرانی مطلوب و دولت شفاف و پاسخگویی

شایان ذکر است این نشست به صورت همزمان و از طریق وبینار برای مراکز استانی قابل دسترس بود و در پایان نیز سوالات مدعوین توسط مدرس دوره پاسخ داده شد


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار