* *

تاکيد رئيس مرکز آمار ايران بر نقش مهم مرکز آموزش مديريت دولتي در آموزش مفاهيم‌ آماري
دکتر حسين‌زاده بر لزوم استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در مرکز آموزش مديريت دولتي و پژوهشکده آمار براي آموزش مفاهيم آماري به مديران دستگاه‌ها تاکيد کرد.

رئيس مركز آمار ايران در نشست مشترك  با  خانم دكتر احمدي پور، رئيس مركز آموزش مديريت  دولتي  بر اهميت موضوع  آموزش در مدرن سازي  نظامآماري كشور و ضرورت هم افزايي و همگرايي ملي در توسعه نظام آماري  و توسعه  كشور تاكيد كرد.

دكتر حسين زاده ضمن  اشاره به اهميت دريافت اطلاعات و ريز دادهها از دستگاههاي اجرايي به منظور مدرن سازي نظام آآماري كشور،  بر لزوم  استفاده از پتانسيلهاي موجود در مركز آموزش  مديريت دولتي و پژوهشكده آمار  براي آموزش مفاهيم آماري به مديران دستگاهها تاكيد كرد.

 در ادامه اين نشست خانم دكتر احمدي پور گفت: سامانه  جامع آموزشي در دست تهيه است و در آن   تهيه اطلاعات  تمامي مديران  دستگاهها و استانها و سرفصلهاي  مورد نياز با آموزش آنها مد نظر قرار گرفته است.

وي  همچنين به برنامههاي جديد  مركز آموزش مديريت دولتي  در حوزه آموزش مديران،تربيت ارزيابان و  تشكيل كانونهاي  ارزيابي مديران  و همچنين تربيت  مديران راهبردي در اين مركز اشاره نمود.  

 

متبع خبرhttps://www.amar.org.ir/news/ID/11576


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار