* *

برگزاري دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران حرفه اي در مرکز آموزش مديريت دولتي

در ادامه برگزاری کانون های ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی که در شهریور ماه جاری در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد، دوره های توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای به منظور تکمیل فرایند اجرایی کانون ارزیابی و کسب امتیاز مورد نیاز توسط شرکت کنندگان، از تاریخ 1398/8/11 لغایت 1398/8/19 به مدت 72 ساعت و با 8 عنوان برای دستگاه های شرکت کننده (سازمان نقشه برداری کشور،سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان پزشکی قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ) در حال برگزاری می باشد.  


First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار