* *

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون ديوان محاسبات توسط مديريت آموزش و پژوهش استان ايلام

دوره آموزشی آشنایی با قانون دیوان محاسبات (ویژه مدیران) به میزان 6 ساعت در محل سالن آموزشی مرکز آموزش وپژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام برگزار گردید.

هدف از اجرای این دوره را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول: آشنایی مدیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات عمومی ، جایگاه محاسبات در قوانین و مقررات موضوعه کشور ، ماموریت ها ، اهداف ، وظایف و صلاحیتهای قانونی دیوان محاسبات کشور، ساختار تشکیلات دیوان محاسبات و فرایند رسیدگی به امورات مالی در دیوان محاسبات کشور. بخش دوم: درس تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات مالی (درآمد عمومی ، سایر منابع تامین اعتبار ، وجوه عمومی ، درآمد اختصاصی ، تنخواه گردان خزانه پرداختهای علی الحسابی)، روشهای نوین کارپردازی، معاملات دولتی، نظارت مالی ، تنظیم حساب ، تفریغ بودجه ، مناقصات و نیز مزایده در معاملات.

 این دوره با استقبال خوب فراگیران مواجه شد وهمه فراگیران از نحوه تدریس و یادگیری مطالب ابراز رضایت نمودند.ضمنا متعاقب درس و با ارائه پرسش و پاسخ ، کلاس جمع بندی و برای فراگیران واجد شرایط گواهینامه صادر گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار