* *

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون برنامه و بودجه توسط مديريت آموزش و پژوهش استان ايلام

 بنا بر گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام، دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با قانون برنامه و بودجه  به میزان 6 ساعت جهت مدیران دستگاه های اجرایی در این استان برگزار گردید. هدف از اجرای این دوره ارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با : بودجه ، فرایند تهیه ، تصویب و اجرای بودجه، فعالیتها و طرحهای عمرانی ، تعاریف برنامه دراز مدت عمرانی ، برنامه سالانه ، بودجه ریزی و نیز طرح های عمرانی، اعتبارات جاری، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، طرحهای عمرانی غیرانتفاعی، طرح های مطالعاتی، شورای اقتصاد و ترکیب شوراها و وظایف آن، اجرای طرح های عمرانی و تامین منابع مالی و تعهد پرداخت اعتبارات عمرانی، قانون بودجه سالانه کشور و نیز آیین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت بود که پس از تبادل نظرات و پرسش و پاسخ های لازم موانع و مشکلات جاری بودجه در دستگاه های اجرایی شناسایی و پیشنهادات لازم برای مرتفع نمودن این موانع مطرح گردید.

برای فراگیران واجد شرایط گواهینامه پایان دوره صادر گردید.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار