* *

برگزاري دوره آموزشي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات ،توسط مديريت آموزش و پژوهش استان آذربايجان غربي

 بنا به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی؛ دوره آموزشی" محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات " با تدریس جناب آقای دکتر اکبر زواره ای رضایی از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه به مدت 3 روز از تاریخ 98/07/13 لغایت 98/07/21 با حضور 80  نفر از کارشناسان دستگاه های اجرایی استان شاغل در رشته شغلی حسابدار برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار