* *

برگزاري پانزدهمين نشست تخصصي ارائه تجارب مديران در سال 98

پانزدهمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی ارائه تجارب مدیران در سال 1398 روز شنبه مورخ 98/8/11 از ساعت 12-10 با سخنرانی آقای دکتر احمد ترک نژاد استاندار اسبق کرمانشاه، در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزارشد، دکتر ترک نژاد ضمن بیان تجارب خود در حوزه های مختلف اجرایی، پیام های مدیریتی به شرح زیر نیز ارائه نمودند:

1-  بر اساس تحقیقات علمی سه ویژگی شخصیت، دانش و مهارت در اثربخشی و موفقیت تاثیرات تعیین کننده دارند.

2- طبق نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد آمریکا سهم شخصیت افراد در اثربخشی و موفقیت آنان 80 درصد و سهم دانش و مهارت هرکدام 10 درصد است.

3- اگر شخصیت یک Position را نداشته باشید غیرممکن است در آن موفق شوید.

4- برای اینکه بتوان از ظرفیت‌ها و خلاقیت در Position که هستیم به خوبی استفاده شود باید عاشق آن کار و Position باشیم.

5- باید همیشه خودمان را در موقعیتی قرار دهیم که مافوق و رئیسمان را واجد شرایط قرار گرفتن در Position بالادستی خود بدانیم.

6- وقتی فردی را در یک Position شایسته نمی‌دانیم، حق قبول پست از جانب او را نداریم.

7- همیشه سعی کنید انتخاب کنید، چون انتخاب درجه آزادی آدم را بالا می برد.

8- در رسیدن به هدف ممکن است راه و مسیر تغییر کند، چنانچه برای رسیدن به قله یک کوه، راه‌های مختلفی وجود دارد.

9- از وظایف رهبری در مدیریت، ارزیابی و کنترل دائم است.

10- تله‌ کهنه‌ گی و فراموشی فعال باعث ایجاد ضایعات و پسماندهای مغزی و ذهنی است که افراد را از فراگیری مجدد باز می‌دارد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار