* *

برگزاري دومين نشست کميته مشورتي آموزش استان آذربايجان غربي

 بنا به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دومین نشست سال جاری کمیته مشورتی آموزش با حضور اعضای کمیته در شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی شرکت شهرکهای صنعتی استان با دستور جلسه به شرح زیر برگزار گردید:

  1. تشریح برنامه های آموزشی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان
  2. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های تربیت مربی موضوع بخشنامه احراز صلاحیت مدرسان
  3. گزارش عملکرد آموزشی دستگاه های اجرایی استان در سال 97 و شش ماهه اول سال 98
  4. بحث و گفتگو پیرامون مسایل آموزش

در این جلسه با توجه به آسیب های حوزه آموزش بر لزوم تشکیل بانک اطلاعات مدرسان و طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد آموزش دستگاههای اجرایی استان تاکید شد. همچنین استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های آموزشی
دستگاه های اجرایی استان، برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی، سرمایه گذاری و بورس ویژه کارکنان دولت و تغییر شیوه های تدریس در راستا افزایش انگیزه کارکنان دستگاه های اجرایی استان جهت شرکت در دوره های آموزشی از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار