* *

گامي ديگر براي ارتقاء شايستگي هاي مديران و تربيت مديران آينده
برگزاري دوره آموزشي تربيت ارزيابان حرفه اي در مرکز آموزش مديريت دولتي
موضوع بند 7-2- دستورالعمل شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص «نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي»

مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف ارتقای شایستگی‌های مدیران و با توجه به ضرورت تشکیل کانون‌های ارزیابی برای سنجش ارزیابی شایستگی‌های مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی و اهمیت تربیت ارزیابان به عنوان یکی از ارکان اصلی کانونهای ارزیابی، یکی دیگر از کارگاه های آموزشی برنامه مذکور را از تاریخ 98/7/30 و به مدت 72 ساعت برای متقاضیان دستگاه های اجرایی برگزار می نماید.

در این دوره 20 نفر از 6 دستگاه (سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، سازمان اداری و استخدامی کشور، دانشگاه فرهنگیان و شرکت تعاونی آموزشی وپژوهشی خراسان شمالی) حضور بهم رساندند.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار