* *

با حضور اعضاء حقيقي و حقوقي برگزار شد
اولين جلسه هيات امناي مرکز آموزش مديريت دولتي در سال 98

اولین جلسه هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 98 روز سه شنبه 98/7/23 با حضور مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (رئیس هیات امناء) و سایر اعضای حقوقی - حقیقی برگزارشد.

دکتر زهرا احمدی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ دبیر و عضو هیات امناء، خانم دکتراربابی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، دکترکسکه؛ نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر چاوشی نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر محمد جعفر اکرام جعفری، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر علی اصغر فانی به عنوان اعضای حقیقی هیات امناء در این جلسه حضور داشتند.

بررسی و تایید گزارش عملکرد مرکز در سال 97 - انتخاب حسابرس منتخب برای حساب های سال 97 - تصویب بودجه تفضیلی سال 1398 مرکز- مشاغل، شرایط احراز و شرح وظایف پیشنهادی، موضوع ماده 17 آیین نامه مصوب اعضای غیر هیات علمی - جذب اعضای هیات علمی در قالب ساختار مصوب مرکز و بررسی فضاهای اداری و آموزشی مرکز موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار