* *

برگزاري اولين مرحله دوره هاي آموزشي تربيت مدرس در استان مازندران

به گزارش روابط عمومي مديريت آموزش و پژوهش و توسعه و آينده­نگري سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان مازندران،  اولین مرحله دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در سال 1398، در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29، در این استان  برگزار  گرديد.


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار