* *

حضور و سخنراني رييس مرکز آموزش مديريت دولتي در دويست و هفتاد و چهارمين جلسه مجمع مديران توسعه منابع انساني

دويست و هفتاد و چهارمين جلسه مجمع مديران توسعه منابع انساني

مكان: سازمان امور مالياتي كشور

زمان: ٢٢ مهر ١٣٩٨

 


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار