* *

باحضور معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان برگزار شد
چهاردهمين نشست تخصصي ارائه تجارب مديران در سال 98

چهاردهمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی ارائه تجارب مدیران در سال 1398 روز شنبه مورخ 98/7/20 از ساعت 12-10 با سخنرانی خانم ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزارشد، خانم فرامرزیان ضمن بیان تجارب خود در حوزه های مختلف اجرایی، پیام های مدیریتی به شرح زیر نیز ارائه نمودند:

برای تقویت مدیریت مبتنی بر تشریک مساعی باید توجه کرد که؛

 • استفاده از تجارب دیگران یکی از مهمترین ابزارهای ارتقا توانمندی های فردی یک مدیر برای افزایش دانش و بهبود تصمیم گیری و مدیریت سازمان است.
 • هر برنامه ای را با هر سرعتی نباید انجام داد و می بایست میزان مهیا بودن زیرساخت ها را درنظر گرفت؛ در غیر این صورت نتایج مورد نظر حاصل نخواهد شد.
 • حجم برنامه و کار پیش بینی شده در سازمان می بایست متناسب با توان کارکنان و منابع سازمان باشد و از ایجاد رقابت منفی و مخرب بین کارکنان جلوگیری کرد.
 • قضاوت سریع در امور و رخدادها از نشانه های بی تجربگی است که بر روی تصمیم گیری ها و همچنین نتایج برنامه ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
 • مدیریت یعنی اشراف بر جنبه های متنوع، پیچیده و واقعیات امور در برابر زاویه دید تک بعدی، محدود و آرمانگرایانه.
 • زود قضاوت نکردن در تصمیم گیری ها
 • خواستن توانستن است و هر کاری که شروع می شود باید به بهترین وجه و نزدیک به استانداردهای موجود به پایان برسد.
 • کارکنان دستگاه ها بزرگترین سرمایه های تشکیلات اجرایی هستند و حفظ کرامت انسانی و صرف هزینه برای ارتقا آنان یک ضرورت مهم برای توانمندسازی سازمان در راستای انجام ماموریت ها است.
 • توسعه ارتباطات و احساسات مطلوب بین کارکنان موجب ایجاد جو سازمانی شاداب خواهد شد که نتیجه ملموسی بر کارکرد و عملکرد مجموعه سازمان خواهد گذاشت.

شاخصه های مدیریت مبتنی بر تشریک مساعی:

 •  پارادایم برد برد،
 • کار تیمی،
 • توزیع عادلانه نقش ها،
 • مزایای متقابل
 • شفافیت سازمانی

راه کارهای دستیبای به مدیریت مبتنی بر تشریک مساعی:

 •  ایجاد همزبانی،
 •  تعریف نقش ها،
 • ظرفیت سازی کار تیمی و جمعی،
 •  تهیه منابع،
 • تدوین اهداف و چشم انداز،
 • نیز فرهنگ قدردانی و احترام

شاخصه های مدیریت جزیره محور:

 •  عدم شفافیت سازمانی
 •  رقابت منفی کارکنان
 • پارادایم برد و باخت

مولفه های کلیدی در تحول و کارامدی دستگاه های اجرایی:

 • توسعه فرهنگ سازمانی
 • اخلاق اداری
 • بهسازی زیرساخت های مالی و اداری

عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت سازمانی و توسعه دستگاه های اجرایی:

 • شناخت محیط
 • مشاهده دقیق
 •  اصلاح آسیب ها و رفع مشکلات کارکنان
 •  ایجاد انگیزه در نیروی انسانی سازمان

       گام های تدوین برنامه ریزی راهبردی سازمان:

 • مساله سنجی و تدوین نظام مسائل،
 •  ارزیابی وضع موجود،
 •  حمایت مدیریت،
 •  برآورد منابع،
 •  تعیین شاخص های موفقیت،
 •  شناسایی تهدیدات و رویکردهای کاهش ریسک

First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار