* *

تشکيل اولين جلسه سال ۱۳۹۸ کميسيون دائمي مرکز

 اولین نشست سال جاری کمیسیون دائمی هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی روز چهارشنبه مورخ ٩٨/٧/١٠ از ساعت ١٠-١٢ در مركز برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ برگزاری جلسه کمیسیون دائمي با هدف بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در اولين جلسه هیات امنای سال جاري  مرکز كه در مهرماه برگزار خواهد شد؛ با ٦ دستور جلسه انجام شد. گزارش عملکرد مرکز در سال ١٣٩٧، بودجه تفضیلی سال ١٣٩٨، شرایط احراز مشاغل و شرح وظایف پیشنهادی (موضوع ماده 17آیین نامه اعضاء غیر هیات علمی)، تبدیل به احسن نمودن فضای آموزشی- اداری مرکز، جذب اعضای هیات علمی در قالب ساختار مصوب مرکز و انتخاب حسابرس منتخب برای حساب های سال ١٣٩٧، از موضوعات مهم مطروحه در نخستین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال جاری بود.

شایان ذکر است اقايان دکتر پاکدل؛ به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر رمضانی؛ به نمایندگی از سازمان اداری و استخدامی کشور و دکتر سیفی؛ به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه حضور داشتند.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار