* *

برگزاري نشست مشترک معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور با روساي دانشکده هاي مديريت

نشست مشترک معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با روسای دانشکده های مدیریت تهران و استان های مختلف روز سه شنبه مورخ دوم مهرماه 98 با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی در محل سازمان اداری واستخدامی کشور تشکیل و ظرفیت ها و زیر ساخت های این دانشکده ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور در این جلسه ضمن طرح زمینه های همکاری دانشکده های مدیریت در تحقق اهداف برنامه ده گانه اصلاح نظام اداری، از بخش های انجام نشده برنامه صحبت کرده و از دانشکده ها خواستند که برای تبیین مدل مطلوب اداره کشور و اندازه دولت، پیشگام شده و طرح های پيشنهادي خود را برای سازمان اداری و استخدامی ارسال نمایند.

گفتنی است در این نشست علاوه بر برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری، ابعاد سه پروژه ملی تحقیقاتی بنیادین از سوی ریاست سازمان اداری و استخدامی در جهت مقررات زدایی از فضای کسب و کار و توسعه مدل حکمرانی تشریح شد.

در ادامه آقای مهندس انصاری ضمن تاکید بر لزوم مشارکت همه دانشکده ها در برنامه های مختلف اصلاح نظام اداری اعلام کردند؛ تا کنون سعی شده برای تحقق اهداف برنامه های ده گانه به طور متناسب از ظرفیت همه دانشکده ها استفاده شود.

 همچنین ایشان به حمایت همه جانبه سازمان اداری و استخدامی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی اشاره و به جهت گیری این تحقیقات بر مسائل و مشکلات نظام اداری تاکید نمودند.

 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار