* *

آغاز مصاحبه هاي تخصصي و عمومي براي تصدي پست هاي مديريتي در مرکز آموزش مديريت دولتي

در پی فراخوان عمومی مورخ ۹۸/۶/۲ مرکز آموزش مدیریت دولتی مبنی بر تصدی تعدادی از پست‌های سازمانی مدیریت حرفه‌ای در این مرکز، پس از پایش صلاحیت افراد متقاضی بر اساس تحصیلات، سوابق، تجربیات و مستندات ارائه شده؛  طی انتشار اطلاعیه ای از طریق سایت مرکز اسامی افراد حائز شرایط اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۶۹ نفر برای تصدی شش پست مدیریتی در این مرکز در مرحله اول پذیرفته شدند که این افراد بر اساس زمان بندی اعلام شده از روز دوشنبه ۹۸/۷/۱ تا روز چهارشنبه۹۸/۷/۳ به مرکز مراجعه و مورد مصاحبه علمی و تخصصی قرار خواهند گرفت. 

نتیجه نهایی بررسی صلاحیت متقاضیان در پست های مذکور متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.


First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار