* *

برگزاري دوره آموزشي مديريت بحران در استان کردستان

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در راستای آماده سازی مدیران و مسولان دست اندرکار نظام اداری و اجرایی استان در سطوح ارشد و میانی و توانمند سازی آنان برای مواجه با مسائل و مشکلات در سازمانها و مدیریت در شرایط خاص، در مورخه 14/6/98 با دعوت از آقای دکتر وحید حسینی جناب متخصص و ایده پرداز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، چهارمین دوره از مجموعه دوره های تخصصی-راهبردی و مساله محور را تحت عنوان مدیریت بحران برگزار نمود .

 این دوره آموزشی با استقبال تمامی فرمانداران و بخشداران شهرستان های استان و اکثر مدیران سطح میانی دستگاه های اجرایی  برگزار شد.

آقای دکتر حسینی در ابتدای دوره به بیان مفهوم و چرخه مدیریت بحران و نظریه های مختلف مدیریت بحران پرداختند و مدیریت بحران در ایران و دستگاه های مرتبط در مدیریت بحران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا حال حاضر و نوع  فعالیت هر کدام از آنها و همچنین سازمان های حمایت کننده را برای حضار شرح دادند و قوانین مرتبط با مدیریت و کاهش خطر پذیری بلایا در کمیته ها و شوراهای مختلف را همراه با شرح وظایف هرکدام از آنها را برشمردند و در ادامه هم اهم مسولیت های قانونی دستگاه های مرتبط با مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایای ایران از جمله وظایف سازمان مدیریت بحران کشور،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،بسیج مستضعفین،وزارت نیرو،ارتش جمهوری اسلامی ایران،جمعیت هلال احمر و شهرداری ها را نام بردند و مواد قانونی و وظایف هر کدام از آنها را در مواقع بحران تبیین نمودند.

دکتر حسینی هم چنین به عوامل داخلی(نقاط ضعف و قوت)و عوامل خارجی(فرصت ها)موثر بر مدیریت و کاهش خطرپذیری اشاره کردند و در همین راستا مهمترین راه حل های پیشنهادی برای مدیریت بحران کشور بر اساس یافته های مطرح شده را یادآور گردیدند و در نهایت به تجارب و یافته های چند کشور در زمینه مدیریت بحران از جمله: مدیریت بحران در استرالیا،اندونزی،آفریقای جنوبی،آلمان،آمریکا،  ترکیه ، ژاپن ، چین ،هند، مالزی و ساختار مدیریت و  سازمانها و برنامه های هرکدام از آنها در ارتباط با بحران های طبیعی و غیرطبیعی پرداختند و سلسله مراتب و نحوه مشارکت بخش غیردولتی و شبکه ارتباطاتی در ارتباط با مدیریت بلایا را برای مدعوین توضیح دادند و در انتها به نتیجه گیری مباحث ارائه شده پرداختند و گفتندآمادگی و مواجهه با حوادث و بلایا به دلایل گوناگون آن نظیر وجودفواصل زیاد،پراکندگی و تمرکز جمعیت در پهنای کشور نیازمند سطح بندی است و بایستی این مهم در سطوح ملی،استانی و محلی یا شهرستان و بخش ها سطح بندی و مدیریت شود و باید بدانیم که  برخورد با حوادث و مقابله با بلایا در ایران و سایر کشورها امری ملی تلقی می شود و موضوعی است که از عهده فرماندار،شهردار و استاندار به تنهایی ساخته نیست و همکاری همه دستگاه های ملی و عمومی را می طلبد.                                                                                         


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار