* *

فراخوان انتصاب در سازمان ملي بهره وري ايران

سازمان ملي بهره‌وري ايران در نظر دارد در اجراي سياست‌هاي سازمان مبني بر بهره‌ گيري از كاركنان مستعد براي تصدي پست‌هاي مديريتي، ايجاد فرصت براي زنان و جوانان، بهره‌ گيري از قابليت‌هاي افراد متخصص، باتجربه و مستعد درون‌ سازمان و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و كمك به شفاف‌ سازي فرايند انتخاب و انتصاب در سازمان، براي تصدي پستهای مديريت برنامه‌ ريزي و مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی از همه داوطلبان واجد شرايط براي قبول مسئوليت در اين سمت، دعوت به همكاري‌ نمايد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر و یا سایت سازمان ملی بهره وری به نشانی https://www.nipo.gov.ir  مراجعه نمایید.

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

مدیر برنامه ریزی

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار