* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
نشست تخصصي «تحليل مديريت دانش درسازمانهاي دولتي در ايران»

بدون شک موضوع دانش امروز ازمهمترين موضوعات سازمانها محسوب ميشود و از اين رو سازمانهاي موفق به شكل مستمري ميزان توليد، نشر، تبادل و بكارگيري دانش در بين كاركنان خود را به وسيله روش هاي مختلف، اندازه گيري و مورد ارزيابي قرار مي دهند تا از اين طريق بتوانند راهكارهاي نيل به اهداف سازماني را كسب كنند.

بر اين اساس مركز آموزش مديريت دولتي نشست تخصصي تحت عنوان «تحلیل مدیریت دانش درسازمانهای دولتی در ایران» ويژه مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي  را روز چهارشنبه مورخ1398/6/27 از ساعت 9 الي 12 در اين مركز برگزار می نماید.

شايسته است به منظور اعلام حضور خود در نشست و يا دريافت هرگونه اطلاعات مورد نياز دراين زمينه، با شماره تلفن هاي 42501521 و 42501552 تماس حاصل فرمايند.

لازم به ذکراست برای آن دسته از علاقمندانی که امکان حضور در این نشست را ندارند امکان بهره برداری از طریق وبینار مهیا می باشد.

آدرس محل برگزاری نشست: خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، انتهای کوچه زبرجد، پلاک 2)سالن ولایت(

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار