* *

تفاهم نامه همکاري ميان مرکز آموزش مديريت دولتي و مرکز دانش پژوهان و تشکل هاي شاهد و ايثارگر

تفاهم نامه همکاری میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر در روز 11 شهریور ماه 98 در محل مرکز آموزش مدیریت دولتی امضا و منعقد شد.

 این تفاهم نامه با موضوع ایجاد و گسترش همفکری و همکاری­های مشترک آموزشی، پژوهشی و مشاوره تخصصی و همچنین ارتقاء دانش، مهارت و توان افزایی مدیران فرهیخته و دبیران و اعضای تشکل ها و نخبگان شاهد و ایثارگر سراسر کشور، فی مابین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی خانم دکتر زهرا احمدی­ پور رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی و مرکز دانش پژوهان و تشکل­ های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی آقای دکتر عادل مهری مدیرکل دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر در اهداف مشترک زیر صورت پذیرفته است:

 • همکاری در جهت بهره مندی از امکانات از قبیل بنیه علمی و کارشناسی، امکانات تخصصی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی و فضای فیزیکی؛
 • برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه های دانش افزایی و نشست های تخصصی؛
 • همکاری پیرامون اولویت های تحقیقاتی طرفین جهت هدایت و تبیین طرح های تحقیقاتی مشترک؛
 • همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب، نشریات علمی-پژوهشی و بسته های آموزشی؛
 • همکاری در نیازسنجی، طراحی و تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی مدیران وکارکنان؛
 • همکاری های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان رشته ای؛
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه موضوعات موردنیاز طرفین؛
 • تلاش در جهت جذب اعتبارات مالی طرح های مشترک از منابع دیگر؛
 • همکاری مشترک جهت اخذ و اجرای پروژه های پژوهشی و آموزشی؛
 • همکاری در طراحی و تولید برنامه های آموزشی از راه دور؛
 • بهره مندی مشترک از منابع یادگیری چند رسانه ای؛
 • همکاری در توانمندسازی مدرسان وتبادل استاد در زمینه های مختلف؛
 • تولید درسنامه های مشترک برای بهره گیری کارمندان و مدیران؛
 • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی طبق سرفصل های درخواستی مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی؛
 • همکاری در برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران فرهیخته شاهد و ایثارگر توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی؛
 • همکاری در برگزاری دوره های دانش افزایی نخبگان شاهد و ایثارگر در جهت ارتقاء مهارت های شغلی؛
 • صدور گواهینامه های دوره های مشترک آموزشی برگزار شده توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی.

First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار