* *

‎دوره آموزشي تربيت مربي براي توانمند سازي متوليان برنامه جامعه اصلاح نظام اداري ‎در مرکز برگزار شد

مرکز آموزش مدیریت دولتی با عنایت به مفاد برنامه جامع اصلاح نظام اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور، طراحی و اجرای دوره آموزش تربیت مربی برای توانمند سازی متولیان برنامه مذکور را در دستور کار خود قرار داد.

این دوره با حضور مدیران کل منابع انسانی و نوسازی و تحول اداری دستگاه های اجرایی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (8و9 مردادماه 98) و به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید و مباحثی در محورهای زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:

کلیات برنامه های اصلاح نظام اداری (برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی، اقدامات اصلاحی)

توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

شایسته سالاری در نظام اداری

مدیریت منابع انسانی نقش آن در شکل گیری برنامه های توسعه و تحول

اصول و سیاست های اجرایی حاکم بر ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

نظام نوین مدیریت و رویکرد مدیریت دولتی نوین

نظام برنامه ریزی منابع انسانی

ضوابط ناظر بر برنامه ریزی نیروی انسانی در برنامه های توسعه

آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و  جذب نیروی انسانی

سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

اولویت های ساماندهی نیروی انسانی

نظام مدیریت استعداد در دستگاه های اجرایی

حقوق شهروندی در نظام اداری

 

شایان ذکر است با توجه به تمهیدات پیش بینی شده تعداد15 دستگاه اجرایی در سطح استان از طریق وبینار در این نشست حضور داشتند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار