به اطلاع می رساند؛ با توجه به ضرورت های سازمانی برای برگزاری دوره ها برای سازمان های مرتبط، تا اطلاع ثانوی برگزاری کارگاه های مذکور به تاریخ دیگری که به اطلاع شما خواهدرسید موکول گردید

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود
دوره آموزشي تربيت مربي براي توانمند سازي متوليان اجراي برنامه جامعه اصلاح نظام اداري

به آگاهی می رساند دوره آموزشی تربیت مربی برای  توانمند سازی متولیان اجرای برنامه جامعه اصلاح نظام اداری، در تاریخ 1398/5/08 لغایت 1398/5/09 با حضور مدیران منابع انسانی و تحول اداری دستگاه های اجرایی کشور از ساعت 8 الی 18 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار خواهد شد. 
بر اساس هماهنگی های انجام شده، این دوره برای مدیران دستگاه های اجرایی استانها از طریق وبینار و به صورت آنلاین قابل بهره برداری خواهد بود.

 

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار
دریافت نرم افزارهای وبینار
نرم افزار پشتیبانی از راه دور
شرکت در جلسه وبینار

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار