* *

‎مصاحبه اختصاصي با معاون محترم نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي کشور با موضوع نظام نامه توسعه فرهنگ سازماني

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای عملیاتی کردن مواد 3 و 10 تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع "نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی" در نظر دارد اولین شماره فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری را به صورت ویژه نامه ای با موضوع فرهنگ سازمانی به چاپ برساند. در همین راستا و به منظور تامین محتوای علمی، مصاحبه تخصصی با دکتر علاءالدین رفیع زاده معاون نوسازی و اداری سازمان اداری واستخدامی کشور در محورهای زیر انجام پذیرفت:

- بررسی مراحل و فرآیند نظری و تجربی طراحی و تصویب نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی

- اقدامات و فعالیت های سازمان اداری و استخدامی در جهت ارتقا و توسعه فرهنگ سازمانی نظام اداری کشور نتایج و دستاوردهای این اقدامات

- راهکارهای تبیین معیارهای اختصاصی سازمان ها و دستگاه های اجرایی

شایان ذکر است متن کامل مصاحبه در شماره بهار 98 فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری چاپ خواهد شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار