* *

درمرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
نشست تخصصي بررسي و اصلاح ساختار سازماني

 

ساختار سازمانی، تعیین کنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیم‌گیری، نحوه گزارش دهی،سلسله مراتب اختیارات ومبنای همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل است لذا وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان یک امرضروی وتاثیرگذار می باشد بدین منظور بازطراحی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی برای سازمان ها با وضعیت وشرایط کنونی نظام اداری واجرایی کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر این اساس مرکز آموزش مدیریت دولتی  درراستای ماموریت های  سازمانی خود و به منظور آشنایی وارتقاء آگاهی دراین زمینه درنظردارد که نشست تخصصی تحت عنوان«بررسی و اصلاح ساختارسازمانی» ویژه مدیران روز چهارشنبه 1398/3/22 ازساعت 10 الی 12 در(سالن ولایت) این مرکز برگزار نماید.

جهت دریافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز در این زمینه، با شماره تلفن های 42501553 و 42501556 و 42501557 تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است برای آن دسته از علاقمندانی که امکان حضور در این نشست را ندارند امکان بهره برداری از طریق وبینار مهیا می باشد.

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار

دریافت نرم افزارهای وبینار

نرم افزار پشتیبانی از راه دور

شرکت در جلسه وبینار 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار