* *

فراخوان دريافت مقاله فصلنامه تخصصي" آموزش مديريت دولتي" (با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران)

توسعه فعالیت­ های آموزشی و تخصصی، یکی از زمينه هاي مهم دانش­ افزایی، بالندگی و آگاهی بخشی مرکز آموزش مدیریت دولتی در مسیر توسعه مرزهای دانش مدیریت در کشور به شمار می ­رود که در طول سالیان گذشته آن­را در سطح ملی به نمایش گذارده است. امروزه نیز این مهم با عنایت به لزوم اهمیت بیشتر به دانش مدیریت دولتی به شکل عام و آموزش مدیریت دولتی به صورت خاص، به­ عنوان زمینه و ماهیت اصلی شکل­ گیری مرکز آموزش مدیریت دولتی، مورد توجه قرار دارد. با توجه به این مهم و با عنایت به اهمیت حیاتیِ جایگاه آموزش در بالندگی سازمانی و ملی، مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس مأموریت و سیاست­های ملی خود مبنی بر توسعه آموزش کارکنان و مدیران و با کسب مجوز انتشار« فصلنامه تخصصی آموزش مدیریت دولتی» از وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، آماده دریافت آثار علمی(مقالات تألیفی، مقالات ترجمه شده به روز، گزارشات تحلیلی، نقد و بحث، مطالعات تطبیقی، خلاصه طرح پژوهشی، خلاصه کتاب تألیفی و ترجمه و ...) هم سو با سیاست­ها و برنامه­ های مصوب فصلنامه است.

از این­ رو از تمام علاقه­ مندان به حوزه آموزش کارکنان دولت اعم از اساتید دانشگاه، دانشجویان، کارکنان دولت و متخصصین حوزه آموزش کارکنان دولت، دعوت می­ گردد تا آثار علمی و نتایج بررسی­ های خود را به فراخور موضوعات ذیل به فصلنامه مزبور ارسال دارند .

    •    محوریت تخصصی شماره بهار فصلنامه؛ نیازسنجی آموزش سازمانی

    •    محوریت تخصصی شماره تابستان فصلنامه؛ برنامه ­ریزی آموزشی

    •    محوریت تخصصی شماره پاییز فصلنامه؛ سازمان های یادگیرنده

    •    محوریت تخصصی شماره زمستان فصلنامه؛ توانمندسازی کارکنان

در ضمن شماره تماس 42501418-021، جناب آقای دکتر علی مهدی (مدیر داخلی فصلنامه)، جهت توضیحات و هماهنگی اعلام می­گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار