* *

محورهاي سخنان معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در اولين جلسه شوراي مديران مرکز آموزش مديريت دولتي در سال 98

معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور جناب آقاي مهندس انصاري روز شنبه مورخ 98/2/14، در اولين جلسه شوراي مديران سال 98 اين مرکز شرکت نمودند. در ابتدا ايشان از رياست مرکز، معاونين و مديران بابت دستاوردها و عملکرد سال گذشته و برنامه­ هاي عملياتي سال جاري تشکر نمودند. سپس نکاتي را در خصوص جايگاه و نقش مرکز آموزش مديريت دولتي در جلسه بيان نمودند که به شرح زير به آنها اشاره مي­ گردد:

نکته اول: تفکیک و اولویت بندی فعالیت ها و اقدامات، با محوریت فعالیت های کلیدی و ضروری. با عنایت به این که زمان بسیاری از این امور، ماموریت­ها و فعالیت­ها سپری گشته و امروزه انجام این امورات به ماموریت­ها و اهداف اصلی سازمان لطمه وارد می نماید.

نکته دوم: تاثیرگذاری امروزه یک سازمان در نظام اداری با ماهیت عملکردی و رفتار سازمانی متاثر از عملکرد مدیریت آن سازمان بوده که ضمن اثربخشی در سازمان ذیربط می تواند در نظام اداری کشور نیز تحول ایجاد نماید.

بنابراین تلاش در خصوص ایجاد و تقویت ویژگی­هایی در مجموعه مرکز ضروری می­ باشد تا بتوان از این طریق سازمان پویا و مورد پذیرش ­تری به وجود آورد.

بدیهی است برای مرکز آموزش مدیریت دولتی، حسب وظایف و ماموریت ذاتی آن آموزش و تربیت مدیران در سطوح مختلف (مدیران به عنوان سرآمدان سیستم اداری) برخورداری از یک سری ویژگی­های خاص برای مرکز حائز اهمیت می باشد.

بنابراین اگر این ویژگیها در مرکز موجود نیست ­باید مرکز درصدد ایجاد این ویژگیها باشد و در صورت وجود این ویژگیها، مرکز باید آنها را تقویت و برجسته نماید به نحوی که باعث جلب نظر مشتریان و خدمات گیرندگان بشود.

ویژگی اول : مرکز باید یک سازمان یادگیرنده باشد، سازمان یادگیرنده سازمانی است که نه در ساختار سنتی و نه در عملکرد سنتی محدود نمی باشد. بلکه این سازمان سعی می­کند از محیط، سایر سازمان ها و مشتریان یاد بگیرد و نیازهای آنان را شناسایی تا بتواند براساس آن هدف ها و برنامه­ های جدید را برای خود ترسیم نماید.

ویژگی دوم : مرکز باید یک سازمان هوشمند باشد، برای تحقق این امر باید ضمن ایجاد بسترهای مربوطه، ابزارها و امکانات مورد نیاز برای تحقق این موضوع فراهم نماید.

ویژگی سوم: نوآوری، با توجه به نوع مشتریان، مرکز باید در ارائه خدمات نوآورانه عمل نماید. به نحوی که نوع کار و خدمات همواره با نوآوری باشد.

ویژگی چهارم: سازمان کارآفرین، منظور آن دسته مشتریان و خدمات گیرندگانی هستند که از مرکز خدمات دریافت می­ کنند و این مشتریان باید منشاء تحول و کار آفرینی در سازمان خودشان باشند که لازمه آن فراگیری کارآفرینی از مرکز و انتقال و پیاده سازی آن در سازمان مربوطه می باشد.

در ادامه جلسه جناب آقای مهندس انصاری در خصوص مستند سازی تجارب مدیران توضیحاتی ارائه نمودند، نگاه تجارب مدیریتی به مدیریت دانش است. آنچه که در دوره مدیریتی یک فرد به عنوان ارزش جدید خلق می­گردد. هدف ثبت، ضبط و انتقال آن به آیندگان می باشد.

در این مقوله مرکز باید در انتقال تجربه مدیران دقت ویژه ­ای داشته باشد. بدیهی است شناسایی موضوعات حیاتی و ضروری مورد نیاز کشور از اهمیت ویژه­ ای برخوردار بوده تا بر اساس آن هدف اصلی که مستندسازی و پیاده سازی مدیریت دانش و تجربیات می ­باشد میسر گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار