* *

با حضور معاونين و مديران منابع انساني دستگاه هاي اجرايي برگزارشد
نشست تخصصي حقوق شهروندي و توسعه پايدار

دومین نشست تخصصی "حقوق شهروندی و توسعه پایدار" با حضور و استقبال بیش از 250 نفر از معاونین و مدیران منابع انسانی دستگاه های اجرایی با هدف ارتقاء دانش در خصوص مفهوم حقوق شهروندی و نیاز آن در جوامع امروزی در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398 در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

محورهای مهم این نشست شامل: ابعاد مدنی، سیاسی و مدرن حقوق شهروندی و الزامات توسعه پایدار از ابعاد مختلف که زمینه زندگی و جامعه سالم می باشد، ضرورت و ارتباط حقوق شهروندی با توسعه پایدار؛ توسط مدرس مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

لازم به ذکر است، که نشست مذکور به صورت همزمان برای مراکز استانی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی به صورت وبینار فراهم گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار