* *

نشست تخصصي آينده نگري ويژه مديران جوان در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

به مناسبت هفته جوان، مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به نقش خود درپیشبرد همه جانبه نظام مدیریتی کشور ودرراستای سیاست های اجرایی سازمان اداری واستخدامی کشوردردولت یازدهم وباعنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری دربیانیه گام دوم انقلاب وهمچنین تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی برطراحی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران جوان وزن درکشور، نشست تخصصی آینده نگری ویژه مدیران جوان دستگاه های اجرایی کشور، برگزارگردید.

دراین نشست که جمعی ازمدیران جوان دستگاه های اجرایی کشور در تالار سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید  با استقبال بی نظیر میهمانان از این برنامه مواجه گردید وشایان ذکراست که بطور همزمان بصورت وبینار، در دفاتر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها نیزبرگزار شد، جناب آقای دکتر مطهرنیا مدرس دانشگاه، به مباحث آینده نگاری ونقش جوانان درترسیم آینده، در نظام اداری پرداحتند وهمچنین ایشان به چالش های پیش رو درآینده نگاری جهان وبلاخص کشور عزیزمان اشارات مبسوطی داشتند وراهکارهای ترسیم آینده با بررسی چالش های ما درآینده را، ازلحاظ فلسفی،فرهنگی ،اجتماعی،تکنولوژیکی،اقتصادی وجمعیت شناسی کاملاًمورد تحلیل وبررسی قراردادند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار