* *

سومين برنامه از سلسله نشست هاي تخصصي " آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري کشور" برگزار مي شود
نشست تخصصي نقشه راه توسعه و پايش فرهنگ سازماني دستگاه هاي اجرايي بر اساس نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني

پیرو نشستهای تخصصی «آشنایی با توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور» که با تکیه بر ابلاغیه ریاست محترم جمهور در خصوص «نظام نامه توسعه مدیریت فرهنگ سازمانی» مصوب شماره302550 مورخ 1397/6/14شورای عالی اداری، از سوی مرکز طراحی و برگزار ش، این مرکز سومین نشست تخصصی تحت عنوان "نقشه راه توسعه و پایش فرهنگ سازمانی دستگاه های اجرایی بر اساس نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانیرا با هدف ارتقاء دانش و توانایی مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه­های اجرایی  برای طراحی و تدوین نقشه راه و چگونگی توسعه برنامه ها و راهکارهای تحول فرهنگ سازمانی و ساز و کارهای پایش پیشرفت موثر آن برگزارمی نماید.

محورها:

  1. تببین نقش،جایگاه و ارتباط فرهنگ سازمانی با سایر برنامه های تحول نظام اداری کشور و سهم آن درارتقاء عملکرد سازمان ها و نظام اداری کشور
  2. آشنایی با ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی و چگونگی تغییر و تحول آن
  3. راهبردها و سازو کارهای تغییر فرهنگ سازمانی در کوتاه، میان و بلند مدت
  4. راهبردهای بهره گیری از خدمات مشاوران داخلی یا خارج از سازمان برای توسعه فرهنگ سازمانی
  5. طراحی نقشه راه توسعه فرهنگ سازمانی متناسب با اقتضائات راهبردی سازمان
  6. طراحی برنامه و شاخص های پایش تغییرات فرهنگی پرسش و پاسخ فعال

زمان: 

چهارشنبه 1398/2/11

ساعت 12-9

مکان: 

تهران - خیابان کریم خان زند- خیابان استاد نجات الهی شمالی- کوچه زبرجد- پلاک 2 - مرکز آموزش مدیریت دولتی

شماره های تماس:

42501552

42501524

 

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار

دریافت نرم افزارهای وبینار

نرم افزار پشتیبانی از راه دور

 شرکت در جلسه وبینار


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار