* *

اهم نکات رييس‌جمهور در خصوص بررسي وضعيت پيشرفت برنامه‌هاي سازمان اداري و استخدامي کشور در ديدار با رييس آن سازمان
  • تاكيد بر تداوم برنامه‌های اصلاح نظام اداری و بيان برخی كاستی‌ها و اشكالات مهم در نظام اداری

  • لزوم توجه خاص به بهبود وضعيت خدمات‌دهی به مردم در نظام اداری و فراهم نمودن امكان دسترسی سهل و كم هزينه مردم به خدمات

  • سرعت بخشيدن به اجرای پروژه‌های دولت الكترونيك

  • ساماندهی تشكيلات اضافی و غيرضرور در طول برنامه ششم 

  • طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نياز مدیران جوان و زن جهت برنامه جوانگرايی و توسعه مشاركت زنان در مديريت

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار