* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود
اولين جلسه از سلسله نشست هاي ارائه تجارب زيسته مديران در سال 1398

اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران به منظور"ارائه تجارب زیسته"  در سال 1398 روز شنبه مورخ 98/1/24 از ساعت 12-10 با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود.

لازم به ذکر است برای آن دسته از علاقمندانی که امکان حضور در این نشست را ندارند امکان بهره برداری از طریق وبینار مهیا می باشد.

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار

دریافت نرم افزارهای وبینار

نرم افزار پشتیبانی از راه دور

شرکت در جلسه وبینار

 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار